Innovatieve palen van maaisel

adminUncategorized

Rijkswaterstaat en waterschap testen innovatieve palen van maaisel

Rijkswaterstaat Zee en Delta en waterschap Scheldestromen testen innovatieve beschoeiing. Langs een waterloop bij de Elektraweg – Steenbakkerijweg in Middelburg brengen zij volgende week tachtig meter betuining aan met zogeheten biobased palen om de oever te verstevigen. Normaalgesproken gebeurt dit met houten palen. De twee meter lange biobased palen zijn gemaakt van onder andere bermmaaisel. Beide organisaties maaien veel bermen langs wegen en zijn op zoek naar een duurzame bestemming voor het maaisel. Ze willen zo laten zien wat circulaire economie in kan houden in de praktijk.

Een circulaire economie is een economie waarin afvalstoffen weer grondstoffen worden en waarbij we niet meer alleen afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen en mijnbouw. In dit geval wordt het ‘afval’ van gemaaide bermen de grondstof voor de palen. Onlangs hebben de waterschappen samen met de VNG en het IPO een investeringsagenda aangeboden aan het nieuwe kabinet om werk te maken van de circulaire economie.

Biobased materialen zijn gemaakt van groene reststromen. De te plaatsen biobased beschoeiing is hier een voorbeeld van. Omdat het om een nieuw product gaat, is het belangrijk om deze ook in de praktijk te testen. Gert van Kralingen, dagelijks bestuurder waterschap: “Dan zien we pas echt of ze goed bestand zijn tegen weer en wind en tegen het brakke water dat we hier hebben. Het is altijd spannend om iets nieuws uit te proberen. We hopen natuurlijk op een positief resultaat. Het is een van onze vele innovaties die terug te vinden is in ons innovatieboekje.” Bert van Beveren, districtshoofd Noord van RWS Zee en Delta vindt het een uitstekende kans om te bepalen of we bij kunnen dragen aan een betere toekomst: “Als dit lukt kunnen we zo ook de natuur een handje helpen, omdat dan overal het maaisel wordt opgeruimd.”

Aannemersbedrijf Melse Maljaars uit Aagtekerke plaatst de palen die ontwikkeld en gemaakt zijn door Millvision uit Raamsdonk.