Laag drempelig to-the-point


Voorlichting en ontwikkeling van nieuwe natuurvezel gebaseerde materialen en producten


Het NAC is dé ontwikkelpartner in de circulaire biobased economy, met de focus op (natuur)vezel productietechnologie en (natuur)vezel gebaseerde materialen, producten en applicaties. Via concrete showcases en gepaste voorlichting levert het applicatiecentrum een bijdrage aan de versnelling van de transitie met een wereldwijde impact. Dit kan alleen wanneer er doorgepakt wordt van showcases naar industriële schaal. Het NAC heeft een hoge trackrecord van deze industrialisatie. Sociale innovatie in de waardeketens heeft hier naast de technologische innovatie een speciale plek.

Het NAC-centrum voor papier en karton
Voor de papier- en kartonindustrie is er veel kennis op het gebied van de bewerking van lignocellulose vezels, papiertechnologie, wet-end chemie, watermanagement en verpakkingstechnologie. Naast een groot Europees expert netwerk, een eigen pulp en fysisch/mechanisch laboratorium (met grinders, pulpers, refiners en reactoren), de enige pilotpapiermachine in de BeNeLux en senior expertise slagen we er telkens in om nieuwe producten zoals zakken, dozen, communicatie- en technische papieren in de markt te zetten. Concrete voorbeelden zijn het graspapier, de grasdoos en het waterplantenpapier (Antalis).

Het NAC-centrum voor natuurvezel gebaseerde biocomposieten
Als nieuwkomer in deze industrie vliegen we de biocomposieten aan via de natuurvezels en kiezen daar de meest optimale binder bij. Er is veel kennis op het gebied van de interactie tussen natuurvezels en thermoplastische (bio)polymeren en minerale binders. Naast polymeerchemische kennis is er een lab- en pilot compounder, extruder, heatpress, fysisch laboratorium en klimaatkamer om applicatierecepten te ontwikkelen. De applicaties vinden afzet in de markten verpakking, horticultuur en de bouw/infra. Er wordt onderzoek uitgevoerd op tal van lignocellulose vezels uit agro-restmaterialen zoals natuur/berm gras, wortels, paprika en tomaten stengels/loof, sorghum, mais, tarwe stro, suikerbieten/loof e.d. Concrete voorbeelden zijn de Biopot (BatoPlastics), de plantpaal op basis van natuurgras/bermgras en het hennephout beton.


Levenscyclus Analyse (LCA)
De applicatie ontwikkelingen in het NAC worden doorberekend met actuele LCA software voorzien van de (inter)nationale databases EcoInvent en de Nationale Milieu Database. Deze software berekent de milieudruk van grondstof tot en met het einde van de levenscyclus. Het toevoegen van bepaalde groene grond- en hulpstoffen betekent niet automatisch dat het product duurzamer wordt. Door het vroegtijdig doorrekenen van het product recept en het proces protocol krijgt de LCA tool een duidelijke sturende functie in het R&D proces. Op basis van de resultaten wordt het innovatie proces bijgestuurd. Wanneer het product marktrijp is wordt deze LCA vervat in een Milieukosten Indicator (MKI) en een Environmental Product Declaration (EPD). De EPD kan bij de Nationale Milieu Database aangemeld worden.

Natuurvezel Academie
Om innovatieve applicaties binnen organisaties in de gehele keten onder de aandacht te krijgen is voorlichting en inspiratie nodig. Het NAC geeft trainingen binnen het domein van papier & karton en circulaire biobased bouw- en infrawerken. Deze trainingen richten zich op professionals binnen de genoemde sectoren die gemotiveerd zijn om circulaire biobased innovaties in hun eigen werkzaamheden te implementeren. Naast voorlichting is ook uitwisseling van kennis en ervaring cruciaal in dit proces. Het NAC organiseert events voor de papier industrie en bouw- en infrasector, via www.technologiekring.nl en het jaarlijkse Natural Fibertastic event; zie meer informatie en sfeerimpressie op deze website.

Contact
Wilt u meer weten over LCA en trainingen neem dan contact op met Esther Stapper via 0644348214. Wilt u meer weten over materiaal, product, applicatie en proces ontwikkelingen neem dan contact op met Leon Joore via 0651586776. Of stuur ons een mail via welcome@natuurvezelapplicatiecentrum.eu.

Image
Image
In 2022
0
kg vezels verwerkt in applicaties
Daarmee
0
kg CO2 opgeslagen

Ons adres:

Natuurvezel Applicatie Centrum
Ramgatseweg 11 - i
4941 VN Raamsdonksveer
Contactpersoon: Leon Joore M. Sc.
Telefoon +31 651586776
E-mail: welcome@natuurvezelapplicatiecentrum.eu

Website: www.natuurvezelapplicatiecentrum.eu