NAC levert innovatie-expertise aan het SeaBioComp project

Esther StapperUncategorized

Het Natuurvezel Applicatie Centrum is gevraagd om innovatie-expertise te leveren aan het SeaBioComp project. Internationaal onderzoek en ontwikkeling met top universiteiten, instituten en innovatieve bedrijven werken hier samen om ge-3Dprinte biocomposiet gebaseerde producten voor de maritieme sector naar de markt te brengen.  We werken hier samen met de grootste 3D printer voor biocomposieten in de wereld; PolyProducts. Naast het meer fundamentele en toegepast onderzoek, worden technologie en materialen ontwikkeld en vertaald in toepassingen. Deze worden in zogenaamde demonstrators in zoet en zout water omgeving onderzocht. Een en ander wordt begeleid door een extern expert team met senior expertise (technologisch en business wise) in de maritieme sector.