Natuurvezel Academie

De Natuurvezel Academie van het Natuurvezel Applicatie Centrum is hét trainingscentrum voor zowel theoretische als ook praktische kennisoverdracht. De Natuurvezel Academie biedt trainingen aan op twee niveaus namelijk instap modules (oriëntatie, kennismaking) en verdiepings modules (voor gevorderden/experts):

1. NEW ----Gevorderde training Circulair biobased infrawerken voor professionals. Het doel van de training is om de transitie naar een meer grootschalige circulaire biobased economie in de infra sector te versnellen--NEW klik hier voor meer informatie en inschrijving.

2. Introductie training Natuurvezel technologie, tijdens deze training zal er dieper ingegaan worden op soorten natuurvezels, opbouw en verschillen, biomassa opwerking, biorefinerie, vierkantsverwaarding, toepassing in concrete materialen zoals papier, composiet.

3. Gevorderden training Natuurvezel technologie, tijdens deze training zal er meer aandacht zijn voor chemische, fysische en biologische onderbouwing van de bewerkings processen, opschalings aspecten van laboratorium naar pilot en semi-works schaal.

4. Cursus papiertechnologie in samenwerking met Human Factory; Naast de wat meer theoretische modules vanaf de “plant/boom tot de klant” ook practica om papier te scheppen (laboratorium schaal) of het machinaal papiermaken op de pilot papiermachine (enige in de BeNeLux). Thema’s hierin zijn grondstoffen, stofvoorbereiding, watermanagement, wet-end chemie en papiermachinetechnologie (ontwateren, persen en drogen), converting.